Nắp đậy – Hút chân không 107.722
Nắp đậy - Hút chân không 107.722 Nắp đậy chai 107-722 (2)