Nắp đậy chai Uranus 107.703

Nắp đậy chai Uranus 107-703 (2) Nắp đậy Uranus 107.703